Definition af “Community” – en gruppe mennesker, der bor på samme sted eller har en særlig interesse til fælles.